Blogi
Smiling face

Reisiblogi: Dublin

Mai lõpul külastasime grupi Eesti disaineritega Iirimaa pealinna Dublinit, tutvusime sealsete disainibüroode ning disainiharidust pakkuvate koolidega.


Linn Liffey jõe kallastel


Dublin (iiri keeles Baile Átha Cliath) on Iiri pealinn, mis asub Iirimaa idarannikul Liffey jõe suudmes. Linna asutasid 840. aastal viikingid ning praeguseks elanike arvuks on märgitud pisut üle poole miljoni. Liffey jõgi on tõeline linna sümbol ning palju elu ja melu käib jõe kallastel ning ümbritsevatel tänavatel. Dublini nimi pärineb iirikeelsest väljendist "Dubh Linn" (dubh → must/tume ja linn → vesistu). Keldi keeles nime kuju veidi muutus ja kui prantsuskeelsed normandlased Iirimaa vallutasid, sai linna nimeks Develyn või Dublin. Vahel räägitakse ka, et Dublin on tulnud islandikeelsest djúp lind, mis tähendab sügavat lompi.

Iirimaa on tahtnud olla alati iseseisev, kuid sarnaselt Eestiga on ta olnud nn suure naabri mõjude all. Ajalugu on näidanud ka mitmeid sõdu, mis kõik on teataval määral iirlastesse, nende kultuuri ja arhitektuuri jätnud küllaltki sügava jälje. Kuni II maailmasõja lõpuni oli Dublini seis halb ning linna suursugusest järel vaid tühjad tänavad, hoolitsemata ning lagunev linnaruum. Suuremad investeeringud linna algasid alles 1997. aastast, kui hakati otsima vahendeid pealinna taastamiseks nii riiklike kui erainvestorite abiga.

Dublin on üle maailma tuntud kirjanduslinnana. Siit on pärit mitmed tuntud Nobeli auhinna laureaadid ning tuntud kirjandusnimed nagu William Butler Yeats ja Oscar Wilde.

Sarnasus


Sarnaseid jooni nii Dublini kui iirlastega üldiselt on päris mitu. Juba eelpool mainitud ajalooline pool, kus on samuti peetud sõdu iseseisvuse eest ning loomulikult suure naabri olemasolu mida me keegi kahjuks valida ei saa. 

Kuna Iirimaa oli pikalt Inglismaa võimu all, ei saanud nad endale lubada ka suurt arengut. Eelnevalt juba mainitud Dublini mahajäämus laienes suuresti ka üle Iirimaa. Puudus ning puudub tänini korralik tööstus, mistõttu keskendutakse pigem teenuste arendamisele. Üheks suureks müügiartikliks on kindlasti Guiness, kelle kreemist tumedat õlut on ilmselt iga õllesõber proovinud. Lisaks leiab Iirimaalt hulgaliselt väikepruulikodasid, mis küll viimastel aastatel ka Euroopas üldiselt juba trendiks kujunenud.

Suure tõuke Iirimaa majandusele on andnud ka soodne majandus- ja maksupoliitika, mistõttu on mitmed globaalsed tehnoloogiaettevõtted (Facebook, Google, Microsoft jt) rajandus oma harud just Iirimaale. Nende osa riigi majandusele ja  kohalike hõivatusele on suur, samas tekitab muude valdkondadega võrreldes palgarallit ning teatud mõttes ka talentide liikumist gigantide juurde.

Külastatud bürood ja koolid


Red Dog - reddog.ie

Red Dog on tegutsenud Iirimaal pea kolmkümmend aastat ning omab mõnusat portfooliot, mis suuremal määral seotud kohalikke klientide või Iirimaal turul tegutsevate rahvusvaheliste kaubamärkidega. Nende tööd on väga euroopaliku joonega ning rõhuvad lihtsusele ja toimivusele - Nagu nad ise ütlevad, visuaal, mis aitab klientidel äri teha.


Wondr - wondr.io

Mitmekülgselt pärjatud digibüroo, kelle auhinnakapist leiab nii CSS Design Awardsi, The Webby Awardsi, FWA, AWWWARDSi kui mitmete teiste konkursite äramärkimisi ja auhinnalisi kohti. Wondr tundub oma olemuselt pisike, kuna Dublini peakontor ei näita ettevõtte võimekuse osas täit palet, kuid oma rahvusvahelise haarde ning võimekusega on nad nimetatud top 10 maailma võimekama digibüroo hulka. 


Richards Dee - richardsdee.com

Kesklinna hubases neljal korrusel paikevas stuudiost leiab Simon Richards ja Celine Dee loodud eduka strateegilise disainibüroo. Nende riiulilt leiab samuti mitmeid auhindu ning äramärkimisi, mis peegeldavad nende tööde kvaliteeti ning läbimõeldust. Lisaks on jätkunud neil aega võitlemaks covidiga, luues algatuse Creatives Against Covid 19, kus loovinimeste abiga koguti raha võitluseks levinud viirusega.


NCAD Dublin - ncad.ie

Mõnusa poheemlastliku olekuga NCAD (National College of Art and Design), mis seisab hea väga laia loovspektri eest Iirimaal. Koolis saab õppida nii digi-, toote- ja modedisaini kõrval ka Iirimaale klassikalises mõttes omaseid loovsuundi, näiteks klaasipuhumist, metallitööd jms. Igal võimalikul juhul püütakse soodustada erialade integreerimist ning koostööd õpilaste vahel. Haridusliku vormi osas on kool rakendusliku ning kõrgkooli kompoti sarnane ning sobib kenasti täitma Dublini kesklinna loovkeskuse rolli.


Dolmen - dolmen.ie

Kuigi Dolmen defineerib end disainistuudiona on nad rohkem suunatud insenerilahendustele. Loomulikult on nende töö juures disainil suur roll, kuid nagu nad ise ütlevad, siis nende tegevuse moodustavad disaini ja tehnoloogia koostoimel sündinud asjad. Nende kuulsaim klient portfoolios on kohalik hiid Guiness, kellele nad on teinud erinevaid lahendusi nii baaridele kui eratarbijatele. Suure osa klientuurist moodustab samas meditsiinisektor, mis ka teiste külastatud Dublini büroode nimekirjas oli küllaltki populaarne.


IADT - iadt.ie

Teine kool, mida külastasime, oli IADT (Institute of Art Design + Technology). Sarnaselt NCAD'le pakuvad ka nemad disainiharidust, kuid suunitlusega rohkem graafilisele disainile, liikuvale graafikale ning filmile üldiselt. 

Kasutatud pildimaterjal:
Red Dog, Dolmen, Richards Dee, IADT, NCAD, WONDR, 100 Archive Ireland ja erakogu.
Jaga seda artiklit:
A picture of Erkki

Artikli autorist

Erkki on Sviitri asutaja ja AD, kes on olnud Sviitriga tema esimestest hetkedest. Erkki on majanduskraadiga kunstihing, kes on olnud mentoriks Ajujahis, vedanud Innovatsiooniaastat ning aidanud ehitada üles Haridusinnovatsiooni keskust Tallinna Ülikoolis.
erkki@sviiter.ee